Varför ska vi ha ett kostdatasystem?

Svar: För att hålla ordning och reda på meny, ingrediensförteckningar, näringsdeklaration, bästföre märkning och kontaktuppgifter så behövs ett kostdatasystem som hjälper er med detta. Ni slipper då lägga onödig tid på att försöka strukturera och kan istället lägga tid på att göra det som är er core business, laga mat!

Låt Freshmarks kostdatasystem Markeasy vara en viktig pusselbit för effektiv ingrediensmärkning med näringsdeklaration, planering och måltidshantering  i ert kök. Här är några skäl till varför Markeasy är värdefullt hos er: Användarvänligt och utvecklat tillsammans med kockar för kockar,  Effektivitet och automatisering. Specialkost och individanpassning. Minskat matsvinn. Kvalitetssäkring och Realtidsinformation.

Freshmarks kostdatasystem gör det även enkelt för er att göra rätt och underlättar efterlevnad av Märkningskraven av livsmedel. Europaparlamentets och rådets förordning, (EU) nr 1169/2011) samt Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2014:4.

Kontakta oss redan idag så hjälper vi er att komma igång!

ingrediensetikett
Exempeletikett