Varför etiketter på mat?

Category: etiketter innehållsförteckning

Svar: Det finns flera skäl och faktiskt lagar som reglerar hur mat ska märkas på ett korrekt sätt med ingrediensetiketter.

Freshmarks kostdatasystem gör det enkelt för er att göra rätt och underlättar efterlevnad av Märkningskraven av livsmedel. Europaparlamentets och rådets förordning, (EU) nr 1169/2011) samt Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2014:4.

Konsumentinformation: Genom att ange ingredienserna ger man konsumenter möjlighet att göra medvetna val. Allergiker kan undvika ämnen som de är överkänsliga mot, och människor med specifika kostbehov kan välja produkter som passar deras hälsa och livsstil.

Transparens: Märkning ger insyn i vad produkten faktiskt innehåller. Detta minskar risken för oönskade överraskningar och skapar förtroende mellan producent och konsument.

Säkerhet: Genom att tydligt ange ingredienserna kan man undvika potentiella faror. Till exempel kan korskontaminering med allergener undvikas om det anges på förpackningen.

Reglering och standardisering: Ingrediensmärkning är en del av regleringarna inom livsmedelsindustrin. Det hjälper till att standardisera informationen och skapar lika villkor för alla aktörer.

Sammanfattningsvis är ingrediensmärkning en grundläggande del av konsumenternas rättigheter och en viktig aspekt av livsmedelssäkerhet och transparens.

Kontakta Freshmark redan idag så hjälper vi er!