Vad ska jag använda för etiketter till mat?

Svar: Det är inte helt enkelt etiketter för mat och märkning av mat behöver anpassas efter vilket underlag den ska sitta på och anpassas till yttre påverkan som väta, kyla eller hur länge etikett ska sitta kvar, är det Take away, fryst mat eller ska maten värmas med etiketten på? Om inte etikettmaterialet är rätt så kan etiketten lossna, bli svart eller sitta permanent på sådant som skall diskas vilket kan bli dyrt och orsaka problem vid disk.

Freshmark har lång erfarenhet av märkning av livsmedel och hjälper er med att anpassa etikettmateriell efter behov.

Kontakta oss redan idag så hjälper vi er att komma igång!

Varför etiketter på mat?

Svar: Det finns flera skäl och faktiskt lagar som reglerar hur mat ska märkas på ett korrekt sätt med ingrediensetiketter.

Freshmarks kostdatasystem gör det enkelt för er att göra rätt och underlättar efterlevnad av Märkningskraven av livsmedel. Europaparlamentets och rådets förordning, (EU) nr 1169/2011) samt Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2014:4.

Konsumentinformation: Genom att ange ingredienserna ger man konsumenter möjlighet att göra medvetna val. Allergiker kan undvika ämnen som de är överkänsliga mot, och människor med specifika kostbehov kan välja produkter som passar deras hälsa och livsstil.

Transparens: Märkning ger insyn i vad produkten faktiskt innehåller. Detta minskar risken för oönskade överraskningar och skapar förtroende mellan producent och konsument.

Säkerhet: Genom att tydligt ange ingredienserna kan man undvika potentiella faror. Till exempel kan korskontaminering med allergener undvikas om det anges på förpackningen.

Reglering och standardisering: Ingrediensmärkning är en del av regleringarna inom livsmedelsindustrin. Det hjälper till att standardisera informationen och skapar lika villkor för alla aktörer.

Sammanfattningsvis är ingrediensmärkning en grundläggande del av konsumenternas rättigheter och en viktig aspekt av livsmedelssäkerhet och transparens.

Kontakta Freshmark redan idag så hjälper vi er!

Hur skapar jag etiketter med innehållsförteckning?

Svar: För att snabbt och enkelt skapa etiketter med innehållsförteckning behövs ett märksystem som är byggt för märkning av mat. Kärnan i märksystemet är kostdatasystemet där ni skapar era Ingredigensetiketter och bygger er meny, detta kan göras snabbt och enkelt via mobiltelefonen, surfplattan eller datorn.

Utskrift sker sedan på en etikettskrivare som är kopplad till kostdatasystemet via WiFi och utskriften sker sedan på etiketter som är anpassade efter behovet

Kontakta Freshmark redan idag så hjälper vi er!